Cięcie fundamentów

Profesjonalne cięcie fundamentów techniką diamentową

Cięcie fundamentów – to z pewnością jedno z trudniejszych zadań jakie może przypisać sobie technika diamentowa. Fundament jest podstawowym elementem konstrukcyjnym nowo powstających budowli. To on minimalizuje osiadanie budynków oraz zapewnia ich stateczność, co w późniejszym czasie przekłada się na jego bezpieczne użytkowanie. Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład fundamentów są: beton (którego wytrzymałość jest dobierana i odpowiednio przeliczana na podstawie przewidywanych obciążeń budynku występujących w przyszłości) oraz stal zbrojeniowa.

Należy zaznaczyć, że cięcie fundamentu jest utrudnione ze względu na klasę betonu, która jest przeznaczona do fundamentu oraz dużej ilości zbrojenia t.j. stalowe pręty, siatki, lub inne kształtowniki umieszczone w betonie, po to by zwiększyć jego możliwości na rozciąganie.

Kolejną przeszkodą jaką możemy napotkać wykonując cięcie jest utrudniony dostęp. Ze względu na głębokie osadzenie fundamentu montaż piły jest ograniczony i utrudniony.

Wyróżnia się różne sposoby posadowienia fundamentów:

bezpośrednie – które przekazują obciążenie na grunt do których zaliczamy : płyty fundamentowe, stopy fundamentowe, ławy fundamentowe

głębokie – które przekazują obciążenie pośrednio, w tym przypadku możemy wymienić między innymi: pale fundamentowe, normalne, zawieszone lub stojące, kesony, barety/ ściany szczelinowe oraz studnie fundamentowe.

Cięcie fundamentów – jest jednym z wielu zadań, w których specjalizuje się nasza firma. Do swoich specjalizacji możemy zaliczyć również między innymi : cięcie ścian, cięcie stropów, wycinanie otworów drzwiowych, wycinanie otworów okiennych, cięcie betonu oraz wiercenie w betonie.

 

Zobacz także : Wiercenie w cegle » Wiercenie otworów w żelbecie i betonie zbrojonym » Cięcie piłami linowymi » Cięcie i wiercenie w betonie » Cięcie betonu » Cięcie liną diamentową  » Technika diamentowa   » Rozbiórki techniczne 

© RCUT 2019 - Technika diamentowa       Projektowanie stron internetowych - SitePromotor - pozycjonowanie stron